Skip to content

Tôm sú sống

250,000

Hàng sống: giá có thể thay đổi đôi chút tuỳ ngày.

+ Size 25-30 con/kg 250.000/ vỉ 500 g

 

 

Kết quả hình ảnh cho tôm sú