Skip to content

Ghẹ đỏ

350,000

Ghẹ đỏ

Loại ngon chắc, to 500.000/1kg

Loại nhỏ: 350.000/1kg