Skip to content

Cá thu phú quốc

165,000

Cá thu :

+ Cắt khúc: 320/1 kg.

+ Nguyên con: 280/1kg